Alle speelgoed moet het CE-symbool dragen zodat consumenten kunnen zien dat de producten aan bepaalde veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten voldoen.
Deze vereisten zijn van toepassing op alle EU-lidstaten. De CE-markering is een verklaring van de producent dat zijn speelgoed voldoet aan de wettelijke vereisten.

De CE-markering is van toepassing op alle leden van de Europese Economische Ruimte en moet worden aangebracht op bepaalde productgroepen, zoals o.a. speelgoed, elektrische toestellen en persoonlijke beschermingsuitrusting.